Vydání licenčního klíče


Pokud jste si právě zakoupili novou licenci software nebo aktualizaci a potřebujete získat licenční klíč, můžete k tomu použít tento formulář. Vydání licenčního klíče je podmíněno zaplacením faktury.


Firma nebo osoba [Jméno firmy nebo osoby, na kterou je program registrován]
E-mail [E-mailová adresa, na kterou bude licenční klíč zaslán]
Variabilní symbol faktury [Variabilní symbol faktury vydané při zakoupení nové licence nebo její aktualizace]
Název software [Software, ke kterému licenční klíč žádáte (např. Mzdy Profesionál)]
Verze software [Datum vydání Vaší instalace software. Toto číslo zjistíte v titulním pruhu úvodní obrazovky programu (např. 1.9.2009)]
Číslo instalace [Číslo instalace Vašeho programu. Toto číslo zjistíte v úvodní obrazovce programu pod volbou Licence]
Důvod vydání [V případě opětovné žádosti o klíč vyplňte prosím důvod žádosti]
webdesign: othermusic.biz
[CNW:Counter]