Hotline


608 146 142

e-mail:
info@pfsw.net

Účetní program Profesionál - přehled funkčnosti

Ovládání


Veškeré ovládání je zajištěno nejen myší, ale především klávesnicí. Tím budete pracovat rychleji a efektivněji.

Pracovní prostředí


Pracovní obrazovku tvoří a) obdélník, kde vidíte a zapisujete celý jeden doklad, b) přehledová rolující tabulka (pod nebo nad tímto obdélníkem), kde vidíte na řádcích všechny doklady. Tímto řešením jsou eliminovány nevýhody buď pouze celoobrazovkového formuláře (nevidíte souvislost s ostatními doklady) nebo řádkové tabulky (nevidíte dobře detaily jednoho dokladu). U všech polí (sloupců) můžete nastavit nejen jejich přítomnost/nepřítomnost, ale i šířku, pořadí, barvu atd. Vaším výsledkem je vysoce ergonomické zobrazení.

Optimální členění účetnictví


Máte-li např. více knih faktur, více pokladen, bank apod., každá z nich může mít svou samostatnou nezávislou agendu (až 80 "pod-agend" pro každý základní okruh). V každé agendě pak můžete individuálně nastavit zobrazení (viz výše), chování programu (samovyplňování atd. viz níže).

Zadávání dat


Do pokročilé podoby je dovedeno tzv. samovyplňování. Můžete si nastavit nejen která pole budou do nových dokladů kopírována z předchozích, ale i která budou vyplňována pevnou hodnotou, aktuálním datem apod. Jednou klávesou lze také duplikovat kterýkoliv doklad, nejen ten poslední.
Dalším silným nástrojem pro zjednodušení vstupu dat jsou tzv. šablony, které si postupně můžete vybudovat a pak při zápise běžných dokladů vybíráte z nich a doplňujete odlišné údaje.
Další možností (ne ale povinností) jsou kontroly během zápisu (rozsahy čísel dokladů, datumů, typických účtů aj.).

Hledání, řazení, výběry


Hledání určité hodnoty je možné buď jednoduché nebo tzv. složené (kdy lze klást více podmínek současně). Kromě vyhledání lze také nechat program určité hodnoty (doklady) vybrat (vytřídit, vyfiltrovat) a zobrazit (např. pro postupné procházení). Takto vybrané skupiny dat (dokladů) lze také dále zpracovávat až do tisků. Data (doklady) lze také seřadit (dle různých kritérií) a v tomto pořadí je pak prohlížet.

Párování, saldokonto


Účinnými funkcemi disponuje řešení párování (úhrady, zúčtování) a saldokontní sledování. Můžete si nastavit, které účty chcete sledovat (pokud si ale nic nenastavíte, program normálně pracuje s běžnýmí učty pohledávek a závazků). Vazby mezi spárovanými položkami se aktualizují i v případě změn či rušení. Vyhledávání položek ke spárování nabízí i další vyhledávací hlediska (kromě běžně užívaného variabilního symbolu a částky), jako např. firmu, IČO, bank.účet, devizovou částku. Program umožňuje zápočty pohledávek/závazků, zúčtování kursových rozdílů, kursové přepočty na konci roku, atd.

Tiskové sestavy


Účetní program nabízí mnoho tiskových sestav, jednak v jednotlivých agendách, jednak za celé účetnictví (což jsou zejména výkazy, přiznání DPH, záznamní povinnost apod.).
U většiny tiskových sestav lze zadat různá kritéria (např. rozmezí datumů nebo čísel dokladů, výběr za určitou hodnotu např. účet, středisko, firmu) a dále různé varianty zpracování (např. dílčí součty, tzv. úhrny).
U většiny tiskových sestav lze samozřejmě nastavit, ze kterých sloupců se má sestava skládat (a také jejich pořadí, šířku, atd.)
Všechny uváděné možnosti však stačí začít využívat až tehdy, jakmile je potřebujete; sestavy jsou od začátku připraveny pro běžné používání bez nutnosti prvotního nastavování.

Vystavování a tisky dokladů (faktur apod.)


Účetní program umožňuje vystavování a tisk řady běžně používaných dokladů (faktur, příjmových či výdajových dokladů, daňových dokladů k zálohám, platebních příkazů apod.).
Většina dokladů je k dispozici v různých variantách (např. základní nebo podrobnější s rozúčtováním nebo rozpisem položek), dále je možné na doklady uvádět poznámky, komentáře atd.
Agendy majetku umožňují (kromě sestav přehledů odpisů, inventur ap.) samozřejmě tisk karet majetku, rovněž s možností variant.

Přenosy, sdílení a exporty dat


Program lze provozovat i na více počítačích. Z jednoho počítače můžete přistupovat k datům na ostatních počítačích, ale v jeden okamžik lze pracovat s daty jednoho účetnictví pouze z jednoho počítače.
Data lze také přenášet mezi počítači buď prostřednictvím tzv. importu přímo uvnitř programu (celé účetnictví nebo jednotlivé agendy) nebo prostřednictvím média. Data lze také přírustkově "slévat", např. jeden pracovník vkládá faktury za jedno období, druhý (na jiném počítači) za jiné období, pak se data z jednoho počítače připojí k datům druhého (nebo se spojí na dalším počítači). Můžete takto také "slévat" různé agendy (jeden pracovník dělá faktury, druhý např. interní doklady).
Výstupy (jako tiskové sestavy) lze také (místo tisku) exportovat do formátu PDF, do souborů pro MS Excel, Word, Open Office nebo samostatných textových nebo databázových souborů.

Doporučená výbava počítače


- běžné kancelářské PC nebo notebook
- Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 (32bit i 64bit)

webdesign: othermusic.biz
[CNW:Counter]