Hotline604 332 857
(prac.dny 8:00-17:00)

Mzdové účetnictví Profesionál - přehled funkčnosti


 • Mzdový software je užíván našimi klienty již od roku 1998, umožňuje vést mzdové účetnictví neomezenému počtu firem a zaměstnanců.
 • Výpočet poměrné části dovolené dle trvání pracovního poměru a pracovního režimu, výpočty průměrů pro náhrady, příplatky, náhrady, odměny, sociální a zdravotní pojistné, daň zálohová a srážková, daňové slevy, odčitatelné položky, srážky, dávky, podpora středisek a zakázek.
 • Souběh pracovních poměrů, daň z příjmů je vypočtena souhrnně za všechny pracovní poměry zaměstnance.
 • Propracované zpracování nepřítomností a návazných výpočtů, viz níže.
 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmu.
 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a oznámení o nástupu do zaměstnání k nemocenskému pojištění, tisk a elektronické podání, viz níže.
 • Výstupy tiskové, Microsoft Excel, elektronické podání, elektronické bankovnictví, viz níže.
 • Možnost ručního nastavení sazeb pro výpočty. Pravidelné aktualizace.

Ovládání


 • Rychlé zapracování:

  Program na Mzdy Profesionál má velice intuitivní a jednoduché ovládání. V každé situaci je Vám na obrazovce k dispozici rychlá nápověda kláves. Pro orientaci také pomohou tipy pro začínající uživatele. Nový uživatel se tak v programu zorientuje během krátké chvíle.

 • Ergonomie a efektivita:

  Důraz je kladen na přehlednost a rychlost používání programu. Mzdy několika zaměstnancům zadáte během několika minut. Veškeré ovládání je plnohodnotně zajištěno jak myší, tak i klávesnicí. Nemusíte tak při zadávání dat neustále sundávat ruce z klávesnice a sahat po myši. Mzdový program Vám pomáhá řadou detailů jako je předvyplňování údajů, či pamatování posledního zvoleného zaměstnance apod.

Pracovní prostředí


 • Firmy

  V úvodní obrazovce v levé části je seznam firem, v pravé části volby pro založení nové firmy, zrušení firmy, archivaci atd.

 • Agendy

  V rámci jedné firmy je mzdový program členěn na agendy personální, mzdovou, evidenční listy, oznámení o nástupu do zaměstnání, statistická šetření ISPV a ISP, tisky, firemní nastavení a mimořádné operace.

 • Personální a mzdová agenda

  Personální a mzdová agenda je efektivně spojená v jednu jedinou obrazovku. Zde máte seznam zaměstnanců a veškeré jejich údaje ( osobní údaje, výchozí mzdové údaje, srážky, mzdy atd.). K ovládání Vám stačí šipky nahoru a dolů pro procházení seznamem zaměstnanců, doleva a doprava pro výběr typu údajů, které chcete zobrazit (osobní, mzdové atd.). Nemusíte složitě volit, kterého zaměstnance a které jeho údaje si přejete zobrazit, vstupovat do dalších a dalších obrazovek a poté se vracet. Vše je ihned k dispozici a tím Vám urychluje práci.

 • Zadávání mezd

  K zadání mzdy Vám stačí najet na seznam mezd zaměstnance a stisknout F5/Ins. Zobrazí se Vám údaje o mzdě. Mzda se předvypočítá podle údajů zadaných ve výchozích mzdových údajích zaměstnance. Vy už pak jenom zadáte další údaje o mzdě jako nepřítomnosti, příplatky apod. Program ze zadaných údajů vypočte mzdu. I do hodnot počítaných programem však můžete v případě potřeby ručně vstoupit. Lze opravovat a přepočítávat i zpětně (je však kontrola proti neúmyslnému zásahu).

 • Zadávání nepřítomností

  Každému zaměstnanci zadáte seznam jeho nepřítomností, přičemž stačí zadat datum od-do a program již sám vypočte např. odpovídající náhradu mzdy za dovolenou, zdravotní pojištění v případě neplaceného volna, vyloučené doby, patřičně sníží počet odpracovaných hodin a mzdu a zohlední svátky. Vše je vypočteno automaticky a šetří Váš čas.

Výstupy


 1. Tiskové sestavy
  • Variabilita:

   Software Mzdy Profesionál poskytuje potřebné výstupy personální a mzdové agendy potřebné pro zaměstnavatele i orgány státní správy. Např. přihlášky/odhlášky k ZP a SP, výplatní pásky, výplatní listy, mzdové listy, příkazy k úhradě, hlášení pro pojišťovny, přehled o výši pojistného, souhrnné rekapitulace za firmu, další přehledy složek mezd, nepřítomností, potvrzení o příjmech a o průměrném výdělku, výpočet daně z příjmu FO, potvrzení při změně zaměstnání, evidenční listy důchodového pojištění apod.

  • Moderní design:

   Tiskové sestavy využívají možností Windows, sestavy jako přehled o výši pojistného, potvrzení o zdanitelných příjmech apod. odpovídají přesně originálním tiskopisům.

  • Přizpůsobivost:

   U řádkových sestav jako Mzdový list zaměstnance nebo Rekapitulace za firmu máte možnost zvolit, které položky chcete na tiskovou sestavu zahrnout. U každé položky lze zvolit, jestli má být zahrnuta na sestavu vždy, nikdy nebo jen tehdy, pokud nabývá nenulových hodnot.
   Sestavy rekapitulací za celou firmu mohou být tříděny podle druhů pracovních poměrů, zdravotních pojišťoven, povolání, středisek a zakázek. Tyto možnosti lze libovolně kombinovat a vnořovat. Tzn. že si můžete např. nastavit třídění podle středisek a v rámci každého střediska dále třídit podle povolání apod.

 2. Exporty

  U většiny tiskových výstupů je umožněn export do formátů PDF, XLS (pro Microsoft Excel), DOC (pro Microsoft Word), HTML, různých obrázkových formátů, formátů pro OpenOffice aj. a je možné zasílání e-mailem.

 3. Elektronické podání Mzdový software poskytuje také výstupy pro elektronické podání
  • Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP). V programu ze zadaných osobních a mzdových údajů zaměstnance připravíte obsah ELDP, který poté může vytisknout nebo elektronicky podat pomocí formuláře ČSSZ pro ELDP.
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ) pro ČSSZ. Obdobně jako u ELDP připravíte obsah ONZ, který lze tisknout nebo elektronicky podat. Tisknout můžete celý formulář nebo pouze data do originálního formuláře.
  • Hromadné oznámení zaměstnavatele pro ZP.
  • Přehled o platbě pojistného na ZP.
  • Přehled o platbě pojistného pro ČSSZ.
 4. Elektronické bankovnictví

  Příkazy k úhradě lze exportovat pro elektronické bankovnictví různých bank a formátů.

Sdílení dat


V programu lze nastavit libovolné datové úložiště pro data firem. Tímto úložištěm může být např. sdílený síťový disk. Tím je umožněno sdílení dat pro více počítačů. Data lze přenášet mezi počítači i prostřednictvím média (např. USB disku). Data každé firmy mohou být chráněny heslem, takže uživatelé (pracovníci) mohou mít diferencovaná přístupová práva.

Variabilita


Software Mzdy umožňuje v případě legislativních změn ručně nastavit veškeré sazby používané k výpočtu mezd zaměstnanců (sazby pro sociální pojištění, zdravotní pojištění, zálohovou daň, srážkovou daň, nezdanitelné částky, nemocenské dávky atd.). Pokud tedy nedojde k zásadní změně legislativy, která vyžaduje přeprogramování obrazovek či výpočetních algoritmů programu, nemusíte si zakupovat aktualizace programu, které jsou pravidelně nabízeny.

Podpora


K mzdovému software je poskytována telefonická a e-mailová podpora.

Doporučená hardwarová výbava počítače


- běžné kancelářské PC nebo notebook
- Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 (32bit i 64bit)

webdesign: othermusic.biz
[CNW:Counter]