Hotline604 332 857
(prac.dny 8:00-17:00)

Software Mzdy Profesionál - ukázky obrazovek


Prohlédněte si použití mzdového programu. Zvolte požadovaný obrázek. Zobrazí se Vám ve větší velikosti s popisem v dolní části. V seznamu obrázků je možné procházet kliknutím na levý nebo pravý okraj obrázku.

Úvodní obrazovka mzdového programu

Úvodní obrazovka mzdového programu. Pro pokračování prezentace klikněte myší na pravou stranu obrázku.

Úvodní obrazovka mzdového programu. Pro pokračování prezentace klikněte myší na pravou stranu obrázku.

Hlavní menu firmy

Hlavní menu firmy rozdělené na agendy, tisky a nastavení. Pro pokračování prezentace klikněte myší na pravou stranu obrázku.

Hlavní menu firmy rozdělené na agendy, tisky a nastavení. Pro pokračování prezentace klikněte myší na pravou stranu obrázku.

Osobní údaje zaměstnance

Ve sloučené personální a mzdové agendě software Mzdy Profesionál zobrazuje osobní údaje zaměstnanců, výchozí údaje pro výpočet mezd a přehled již zadaných nepřítomností a mezd spolu s detailním náhledem na poslední zadanou mzdu.

Ve sloučené personální a mzdové agendě software Mzdy Profesionál zobrazuje osobní údaje zaměstnanců, výchozí údaje pro výpočet mezd a přehled již zadaných nepřítomností a mezd spolu s detailním náhledem na poslední zadanou mzdu.

Výchozí mzdové údaje zaměstnance

K ovládání hlavní pracovní plochy Vám stačí šipky nahoru a dolů pro procházení seznamem zaměstnanců, doleva a doprava pro výběr typu údajů, které chcete zobrazit (osobní, mzdové atd.). Vše je ihned k dispozici a tím Vám urychluje práci. Ve výchozích mzdových údajích zaměstnance zadáte parametry týkající se pracovního vztahu a výpočtu mzdy.


		K ovládání hlavní pracovní plochy Vám stačí šipky nahoru a dolů pro procházení seznamem zaměstnanců, doleva a doprava pro výběr typu údajů, 
		které chcete zobrazit (osobní, mzdové atd.). Vše je ihned k dispozici a tím Vám urychluje práci.
		Ve výchozích mzdových údajích zaměstnance zadáte parametry týkající se pracovního vztahu a výpočtu mzdy.

Přehled mezd zaměstnance

Přehled mezd zaměstnance, čtvrtletní a roční součty. V horní části obrazovky klávesová nápověda. Můžete rychle založit novou mzdu, opravit, či zrušit existující mzdu.


			Přehled mezd zaměstnance, čtvrtletní a roční součty. V horní části obrazovky klávesová nápověda. Můžete rychle založit novou mzdu, 
			opravit, či zrušit existující mzdu.

Zadávání mezd - první strana

Zadání mezd software řeší pomocí dvoustránkového formuláře, kde ihned vidíte průběžně počítané hodnoty odpracované doby, příplatků, náhrad, hrubé mzdy. Mzda se předvypočítá podle výchozích mzdových údajů zaměstnance. Vy zadáte další údaje mzdy jako nepřítomnosti, příplatky apod. Program vypočte odpracovanou dobu a mzdu.


			Zadání mezd software řeší pomocí dvoustránkového formuláře, kde ihned vidíte průběžně počítané hodnoty
			odpracované doby, příplatků, náhrad, hrubé mzdy.
			Mzda se předvypočítá podle výchozích mzdových údajů zaměstnance. 
			Vy zadáte další údaje mzdy jako nepřítomnosti, příplatky apod. Program vypočte odpracovanou dobu a mzdu.

Zadávání nepřítomností

Při výpočtu mzdy program umožňuje snadno zadat seznam nepřítomností. Zadáte pouze datum od-do a program automaticky vypočte parametry nepřítomnosti (např. odpovídající náhradu mzdy za dovolenou, zdravotní pojištění v případě neplaceného volna, vyloučené doby apod.) a dále upraví mzdu (počet odpracovaných hodin, mzdu, zohlední svátky).


			Při výpočtu mzdy program umožňuje snadno zadat seznam nepřítomností. 
			Zadáte pouze datum od-do a program automaticky vypočte parametry nepřítomnosti 
			(např. odpovídající náhradu mzdy za dovolenou, zdravotní pojištění v případě neplaceného volna, vyloučené doby apod.)
			a dále upraví mzdu (počet odpracovaných hodin, mzdu, zohlední svátky).

Zadávání mezd - druhá strana

Z hrubé mzdy program vypočte odvody pojistného, daně, slev na dani, čisté mzdy atd. I do hodnot počítaných programem můžete v případě potřeby ručně vstoupit. Lze opravovat a přepočítávat i zpětně.


			Z hrubé mzdy program vypočte odvody pojistného, daně, slev na dani, čisté mzdy atd.
			I do hodnot počítaných programem můžete v případě potřeby ručně vstoupit. 
			Lze opravovat a přepočítávat i zpětně.

Výstupy personalistika

Software Mzdy Profesionál poskytuje veškeré tiskové sestavy mzdové agendy potřebné pro orgány státní správy a další sestavy pro potřeby zaměstnavatele a zaměstnanců.


			Software Mzdy Profesionál poskytuje veškeré tiskové sestavy mzdové agendy potřebné pro orgány státní správy 
			a další sestavy pro potřeby zaměstnavatele a zaměstnanců.

Výstupy mzdová agenda

Software Mzdy Profesionál poskytuje veškeré tiskové sestavy mzdové agendy potřebné pro orgány státní správy a další sestavy pro potřeby zaměstnavatele a zaměstnanců.


			Software Mzdy Profesionál poskytuje veškeré tiskové sestavy mzdové agendy potřebné pro orgány státní správy 
			a další sestavy pro potřeby zaměstnavatele a zaměstnanců.

Přehled o výši pojistného

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách. Mzdový software nabízí tiskové sestavy odpovídající přesně originálním tiskopisům.


			Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách.
			Mzdový software nabízí tiskové sestavy odpovídající přesně originálním tiskopisům.

Hlášení pro pojišťovny

Hlášení pro pojišťovny.

Hlášení pro pojišťovny.

Podrobná výplatní páska

Na výběr máte 2 typy výplatních pásek. Zde je zobrazena podrobná výplatní páska.

Na výběr máte 2 typy výplatních pásek. Zde je zobrazena podrobná výplatní páska.

Variabilní výběr položek pro tisk

U řádkových sestav jako Mzdový list zaměstnance nebo Rekapitulace za firmu máte možnost zvolit, které položky chcete na tiskovou sestavu zahrnout. U každé položky lze zvolit, jestli má být zahrnuta na sestavu vždy, nikdy nebo jen tehdy, pokud nabývá nenulových hodnot.


			U řádkových sestav jako Mzdový list zaměstnance nebo Rekapitulace za firmu máte možnost zvolit, 
			které položky chcete na tiskovou sestavu zahrnout. U každé položky lze zvolit, jestli má být zahrnuta na sestavu vždy, 
			nikdy nebo jen tehdy, pokud nabývá nenulových hodnot.

Souhrnná rekapitulace za firmu

U sestav rekapitulací za celou firmu můžete nejenom zvolit, které položky chcete na sestavu zahrnout, ale také mohou být volitelně tříděny podle druhů pracovních poměrů, zdravotních pojišťoven, povolání, středisek a zakázek. Tyto možnosti lze libovolně kombinovat a vnořovat. Tzn. že si můžete např. nastavit třídění podle středisek a v rámci každého střediska dále třídit podle povolání apod.


			U sestav rekapitulací za celou firmu můžete nejenom zvolit, které položky chcete na sestavu zahrnout, ale také
			mohou být volitelně tříděny podle druhů pracovních poměrů, zdravotních pojišťoven, povolání, 
			středisek a zakázek. Tyto možnosti lze libovolně kombinovat a vnořovat. 
			Tzn. že si můžete např. nastavit třídění podle středisek a v rámci každého střediska dále třídit podle povolání apod.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Export tiskových sestav

Mzdový program umožňuje export podkladových dat tiskových sestav do formátu Microsoft Excel nebo export sestav v jejich tiskové podobě pro pozdější tisk nebo zaslání emailem.


			Mzdový program umožňuje export podkladových dat tiskových sestav do formátu Microsoft Excel 
			nebo export sestav v jejich tiskové podobě pro pozdější tisk nebo zaslání emailem.

Příprava podkladů ELDP

Pro zpracování ELDP program z mezd vypočte podklady o průběhu pojištění zaměstnanců. Tyto údaje můžete upravit a následně vytisknout nebo elektronicky odeslat na ČSSZ.


			Pro zpracování ELDP program z mezd vypočte podklady o průběhu pojištění zaměstnanců.
			Tyto údaje můžete upravit a následně vytisknout nebo elektronicky odeslat na ČSSZ.

Tisk nebo elektronické podání ELDP

Program na mzdy je integrován s programem XML Filler, který je doporučen za strany ČSSZ a je zdarma ke stažení na stránkách ČSSZ. Pomocí XML Filler můžete ELDP tisknout nebo elektronicky odeslat.


			Program na mzdy je integrován s programem XML Filler, který je doporučen za strany ČSSZ a je zdarma ke stažení na stránkách ČSSZ.
			Pomocí XML Filler můžete ELDP tisknout nebo elektronicky odeslat.

Příprava podkladů ONZ

Příprava podkladů pro tisk nebo elektronické podání ONZ.

Příprava podkladů pro tisk nebo elektronické podání ONZ.

Tisk nebo elektronické podání ONZ

Program na mzdy je integrován s programem XML Filler, který je doporučen za strany ČSSZ a je zdarma ke stažení na stránkách ČSSZ. Pomocí XML Filler můžete ONZ tisknout nebo elektronicky odeslat.


			Program na mzdy je integrován s programem XML Filler, který je doporučen za strany ČSSZ a je zdarma ke stažení na stránkách ČSSZ.
			Pomocí XML Filler můžete ONZ tisknout nebo elektronicky odeslat.

Nastavení firmy

Firemní nastavení. Firemní nastavení a číselníky můžete upravovat.

Firemní nastavení. Firemní nastavení a číselníky můžete upravovat.

Administrační sekce programu

Administrační sekce programu. Mzdový systém umožňuje v případě legislativních změn ručně nastavit veškeré sazby používané k výpočtu mezd zaměstnanců bez nutnosti placené aktualizace programu.


			Administrační sekce programu.
			Mzdový systém umožňuje v případě legislativních změn ručně nastavit veškeré sazby používané k výpočtu mezd zaměstnanců bez nutnosti placené aktualizace programu.
webdesign: othermusic.biz
[CNW:Counter]